Release notes versie 1.37.3 (11-11-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Diverse verbeteringen in de automatische factuur/bon herkenning (o.a. verbeterde herkenning van btw bedragen).
 • Exact Globe: bij het selecteren van een medewerker, wordt vanaf nu de bijbehorende kostenplaats overgenomen in het boekingsscherm.
 • De ingestelde btw-code van een crediteur/debiteur heeft een hoger prioriteit gekregen in boekingsvoorstellen.
 • Opgelost: zoeken in de lijst met administraties bij het toevoegen van een boekhoudsysteem/administraties is traag bij veel administraties.
 • Opgelost: variabel zoekfunctie werkt niet correct bij het wijzigen van een dagboek.
 • Opgelost: het verhogen/verlagen van variabel {factuurdatummaand|lang} werkt niet meer.

Release notes versie 1.37.2 (5-11-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Opgelost: foutmelding bij het handmatig boeken van een document bij Uploaden & inlezen / Fout bij inlezen.
 • Opgelost: btw-scenarios zijn niet zichtbaar bij het aanmaken/wijzigen van een relatie in een Unit4 Multivers administratie.

Release notes versie 1.37.1 (31-10-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • We hebben het koppelen met Exact Online Duitsland mogelijk gemaakt.
 • Bij Boekingen / Autorisatie / In behandeling hebben we sorteren, filteren en zoeken mogelijk gemaakt in de kolom ‘In afwachting van’.
 • We hebben het laden van boekingsoverzichten sneller gemaakt.
 • Sorteren en filteren op project, kostenplaats, kostendrager en grootboekrekening hebben we mogelijk gemaakt bij Te autoriseren, Boekingen / Autorisatie / In behandeling en Boekingen / Autorisatie / Afgekeurd. Deze kolommen zijn standaard verborgen en kunnen zichtbaar gemaakt worden met de veldkiezer.
 • We hebben de documentatie van de Dropbox koppeling instellingen in de web portal uitgebreid.
 • Opgelost: Exact Online administraties buiten de licentie met een accountantstoewijzing kunnen niet gekoppeld worden.
 • Opgelost: Twinfield stamgegevens synchronisatie mislukt bij het synchroniseren van grote hoeveelheden projecten en/of kostenplaatsen.

Release notes versie 1.37 (27-10-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Dropbox koppeling. Bekijk de instructies in het helpcentrum.
 • We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in het administratie overzicht dashboard:
  • Kolom ‘Uploaden & inlezen’ gesplitst naar ‘Postvak IN’ en ‘Fout bij inlezen’.
  • We hebben een zoek functie, kolom keuze en Excel exporteer functie toegevoegd.
 • We hebben de document aanleverlimieten duidelijker beschreven in het helpcentrum.
 • Diverse kleine bugs opgelost.

Release notes versie 1.36 (21-10-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Poolse facturen worden vanaf nu ondersteund door de automatische factuurherkenning.
 • Exact Globe:
  • We hebben een functie toegevoegd om maandfacturen automatisch te splitsen naar vierwekelijkse periodes.
  • We hebben het ‘Medewerker’ veld toegevoegd op boekingsregelniveau.
 • King:
  • We hebben ondersteuning toegevoegd voor gebroken boekjaren.
  • Opgelost: in het boekingsscherm wordt het btw-code veld leeggemaakt als een grootboekrekening zonder voorkeur btw-code geselecteerd wordt.
 • Reeleezee:
  • Het is vanaf nu mogelijk om in te stellen dat boekingen als definitieve boekingen geëxporteerd moeten worden naar Reeleezee.
  • Vanaf nu wordt een foutmelding getoond als een ongeldige grootboekrekening gebruikt wordt in een boeking.
 • ATT00001.txt e-mail bijlagen worden vanaf nu genegeerd.
 • Opgelost: diverse fouten bij het inlezen van PDF facturen.
 • Opgelost: foutmelding 500 verschijnt wanneer geklikt wordt op de ‘Boeking bekijken’ link in een e-mail als je niet ingelogd bent.
 • Opgelost: in het boekingsscherm wordt geen foutmelding getoond in een datumveld als een incorrecte datum ingevoerd wordt.

Release notes versie 1.35.1 (26-9-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Opgelost: er treedt een fout op bij het wijzigen van het dagboek of de relatie van een handmatige boeking.
 • Opgelost: het inlezen van UBL facturen met regels die lege prijs velden bevatten is niet mogelijk.

Release notes versie 1.35 (20-9-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Vanaf nu zijn de Zenvoices portal en de mobiele app ook beschikbaar in het Engels. Bekijk de blog post.
 • We hebben een aantal kleine problemen opgelost in de Reeleezee koppeling.
 • Opgelost: unhandled error bij het inlezen van bepaalde facturen.
 • Opgelost: btw vereffenen werkt niet goed wanneer gewerkt wordt met inclusief btw-codes.
 • Opgelost: in de btw specificatie in het boekingsscherm worden btw percentages afgerond op gehele getallen.

Release notes versie 1.34.1 (11-9-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Vanaf nu wordt op de login pagina het versienummer van de Zenvoices software weergegeven, inclusief de release datum en een link naar de release notes.
 • Opgelost: de foutmelding “De gekozen naam is reeds in gebruik […]” verschijnt bij het gelijktijdig aanmaken van meerdere administraties.
 • Opgelost: @to-zenvoices.com e-mails worden niet verwerkt als er hoofdletters voorkomen in de adressering.

Release notes versie 1.34 (6-9-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • De test versie van de koppeling met Reeleezee is beschikbaar. Wil je deze koppeling testen? Neem contact met ons op om de koppeling te activeren voor je omgeving.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en diverse bugs opgelost.

Release notes versie 1.33 (23-8-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • AFAS:
  • We hebben ondersteuning toegevoegd voor per administratie afwijkende grootboekrekening omschrijvingen. Om hier gebruik van te maken is het bijwerken van onze GetConnectoren vereist. Instructies bekijken in het helpcentrum.
  • Zoeknaam veld toegevoegd bij relaties.
  • We hebben het mogelijk gemaakt om (optioneel) een crediteur-/debiteurnummer in te vullen bij het aanmaken van een nieuwe relatie.
  • Invoeren van een g-rekening bedrag mogelijk gemaakt.
  • Opgelost: onduidelijke foutmelding verschijnt wanneer een relatie met een ongeldig btw-nummer aangemaakt wordt.
 • Exact Globe:
  • We hebben de velden boekjaar en periode in het boekingsscherm verwijderd, omdat deze niet gebruikt werden.
  • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om het ‘rapportage datum’ veld in te vullen. Meer informatie.
 • Twinfield: invoeren van een g-rekening bedrag mogelijk gemaakt.
 • Voor bonnetjes worden vanaf nu unieke factuurnummers gegenereerd.
 • Opgelost: grootboekrekeningen van Exact Online crediteuren/debiteuren worden niet opgehaald.
 • Opgelost: fout bij het inlezen van UBL facturen met ongeldige regel aantallen.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en diverse bugs opgelost.