Release notes versie 1.46 (20-3-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Snelstart aanpassing:
  • Vanaf nu wordt voor nieuwe SnelStart dagboeken btw-code 0 ingesteld als voorkeur btw-code voor 0 % en btw-code 11 voor verlegde btw van buitenlandse relaties.
 • Opgelost: bij bepaalde Word en Excel documenten verschijnt een “Unhandled error” bij het inlezen.
 • Diverse kleine verbeteringen en bug fixes.

Release notes versie 1.45 (6-3-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Verbeterde integratie met AFAS:
  • We hebben uitgebreide ondersteuning voor verbijzondering (kostenplaatsen) toegevoegd. Bekijk uitleg in het helpcentrum.
  • In Belgische administraties wordt vanaf nu een expliciete heen-en-weer boeking gemaakt bij verlegging van btw.
 • Verbeterde herkenning van facturen met verlegde btw.
 • Opgelost: op het dashboard is het totaal aantal concepten niet zichtbaar.
 • Opgelost: na het samenvoegen van documenten wordt in bepaalde situaties het verkeerde document ingelezen.

Release notes versie 1.44.1 (26-2-2019)

 • In het boekingsscherm kan een nieuwe opmerking vanaf nu opgeslagen worden met de sneltoets CTRL + ENTER.
 • Opgelost: wijzigingen van een gefocust invoerveld worden niet opgeslagen als in het boekingsscherm opgeslagen wordt met een sneltoets.

Release notes versie 1.44 (21-2-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Persoonlijke autorisatie historie weergeven: het is mogelijk geworden om autorisatie gebruikers in het archief alleen toegang te geven tot hun persoonlijke autorisatie historie.
  • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Archief / Autorisatie archief raadplegen’ en ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’.
  • Het gebruikersrecht ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’ is toegekend aan alle gebruikers die al toegang hadden tot het archief.
 • Sorteren in het archief: het is mogelijk geworden om te sorteren op alle kolommen in het archief. Daarnaast worden vanaf nu boekingen weergegeven in het archief zonder voorafgaande zoek- of filteractie.
 • Filteren op boekjaar in het archief voor SnelStart en Exact Globe gebruikers
 • Verbeterde factuurherkenning:
  • Zelflerende herkenning over alle administraties
  • Herkenning van btw-basisbedragen
  • Verbeterde herkenning van buitenlandse facturen
  • Herkenning van bedragen met spaties (bijvoorbeeld € 1 000,00)
  • Diverse verbeteringen in de (zelflerende) herkenning van factuurnummers, factuurdatums en (btw-)bedragen
 • Opgelost: gelijktijdig exporteren van Exact Globe boekingen zorgt voor verkeerde terugkoppeling van boekstuknummers.
 • Opgelost: ‘Waarschuwing tonen als het IBAN van een factuur afwijkt van de relatie stamgegevens’ wordt niet correct weergegeven bij Relatie details.

Release notes versie 1.43 (18-2-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Boekingsvoorstellen opslaan als concepten: Vanuit ‘Niet compleet’ en ‘Te controleren’ kun je een boekingsvoorstel nu op slaan als concept. Hierdoor kunnen niet volledige boekingsvoorstellen opgeslagen worden om op een later moment afgerond te worden.
  • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Boekingen / Concepten’, ‘Pagina’s / Boekingen / Niet compleet’ en ‘Pagina’s / Boekingen / Te controleren’. Deze rechten zijn toegekend aan alle gebruikers met toegang tot ‘Pagina’s / Boekingen’.
  • Bij ‘Boeking wijzigen’ is de knop ‘Opslaan & volgende’ vervangen door de knop ‘Opslaan & goedkeuren’. Als er een volgende boeking beschikbaar is, dan wordt deze automatisch geopend.
 • Opgelost: soms wordt een in een e-mail opgenomen afbeelding onterecht als document herkend.
 • Opgelost: visitekaartjes (.vcf bestanden) die toegevoegd zijn aan e-mails worden ten onrechte als document herkend. .vcf e-mailbijlagen worden vanaf nu genegeerd.
 • Opgelost: bijlagen van een aantal specifieke e-mails worden niet als document herkend.

Release notes versie 1.42.1 (5-2-2019)

 • Opgelost: bij UBL facturen wordt sinds de laatste release sporadisch een .eml bijlage geüpload naar AFAS, Exact Globe, King en SnelStart in plaats van een .pdf bijlage.

Release notes versie 1.42 (30-1-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Automatische IBAN controle: we hebben een automatische IBAN controle toegevoegd. Het IBAN van een ingelezen factuur wordt hiermee gecontroleerd met het IBAN van de bijbehorende relatie. Als de IBAN’s niet overeenkomen, dan wordt een waarschuwing weergegeven.
  • Let op! Deze functie dient door een beheerder ingeschakeld te worden voor bestaande dagboeken.
  • Raadpleeg het helpcentrum voor meer informatie.
 • Relatiegegevens raadplegen vanuit het boekingsscherm: we hebben het mogelijk gemaakt om eenvoudig relatie gegevens te raadplegen vanuit ‘Boeking wijzigen’ en ‘Boeking details’.
 • Geen btw-code ondersteuning voor King: we hebben het mogelijk gemaakt om geen btw-code in te voeren in King administraties. Dit staat gelijk aan het gebruik van geen hulprekening in King.
 • Multivers boekingsomschrijving: we hebben de maximale lengte van boekingsregel omschrijvingen verhoogd van 30 naar 100 tekens
 • E-mail facturen: .eml bestanden worden vanaf nu ook geüpload naar:
  • AFAS
  • Exact Globe
  • King
  • SnelStart
 • Compactere weergave van notificaties in het boekingsscherm: vanaf nu worden notificaties (informatieve meldingen en waarschuwingen) compacter weergegeven in het boekingsscherm. Ook hebben we de mogelijkheid toegevoegd om notificaties te verbergen.
 • Opgelost: het opmerking invoerveld wordt niet altijd correct weergegeven bij ‘Boeking details’.
 • Opgelost: soms treedt er een afrondingsverschil op bij het vereffenen van btw in het boekingsscherm.

Release notes versie 1.41.1 (22-1-2019)

 • King boekingen worden vanaf nu na autorisatie ook betaalbaargesteld (gedeblokkeerd) in het huidige boekjaar. Voorheen werden boekingen alleen in het boekjaar van de boeking betaalbaargesteld, waardoor boekingen geblokkeerd bleven in een nieuw boekjaar en het opnieuw uitvoeren van een voorlopige boekjaar afsluiting noodzakelijk was.

Release notes versie 1.41 (21-1-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • PEPPOL koppeling: we hebben een koppeling gerealiseerd met het Europese e-facturatienetwerk PEPPOL.
 • Verbeterde KvK zoekfunctie: we hebben het mogelijk gemaakt om naast handelsnaam te zoeken op dossiernummer, straat en postcode en we hebben de layout van het zoekvenster verbeterd.
  • Opgelost: meer dan 100 resultaten tonen is niet mogelijk.
 • Verbeterde boekingsregels weergave: in het boekingsscherm blijven de kolomkoppen vanaf nu zichtbaar tijdens het verticaal scrollen van de tabel met boekingsregels.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en diverse bugs opgelost.

Release notes versie 1.40 (20-12-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Btw verhoging in AFAS: Voor AFAS hebben we ondersteuning toegevoegd voor meerdere btw-tarieven per btw-code. Hiervoor is een update van onze GetConnectoren vereist en is minimaal Profit 9 vereist. Meer informatie.
 • Btw verhoging in Unit4 Multivers: Voor Unit4 Multivers hebben we ondersteuning toegevoegd voor meerdere btw-tarieven per btw-code. Unit4 Multivers gebruikers die hier gebruik van maken en werken met een lokale server installatie moeten mogelijk hun Unit4 Multivers API versie bijwerken. Meer informatie.
 • Abonnement via buitenlandse entiteit: Bij Beheer / Omgeving / Abonnement hebben we het mogelijk gemaakt om een buitenlands adres in te voeren.
 • UBL weergave: In de UBL weergave (tabblad ‘Ingelezen e-factuur’) worden vanaf nu bij adresgegevens volledige landnamen getoond in plaats van landcodes.
 • Opgelost: sinds versie 1.39 wordt in een boekingsregel een wijziging van het datum veld niet meer overgenomen in het boekingsdatum veld. Dit is hersteld in deze versie, echter gebeurt dit vanaf nu alleen als de waardes van beide velden gelijk zijn. Dit geldt ook voor de gelijknamige kopvelden.
 • Opgelost: foutmelding bij het inlezen van een UBL factuur zonder TaxCategory element.