menu
De admin-gebruiker en beheerders kunnen gebruikersrechten wijzigen.