menu
Ja, er kan ingesteld worden dat een gebruiker namens een andere gebruiker inlogt. In de tijdlijn van boekingen en het auditrapport wordt vermeld of de verrichte actie door een gemachtigde gebruiker uitgevoerd is.