menu
Ja, het is mogelijk om een andere gebruiker tijdelijk de machtiging te verlenen om facturen goed te keuren. In zowel de tijdlijn als het auditrapport is te zien welke gebruiker de boeking heeft goedgekeurd en of dit als gemachtigde is uitgevoerd.