menu
Met Zenvoices is het mogelijk om (onkosten)declaraties automatisch te verwerken, of dit nu bonnetjes of facturen zijn. Door middel van een automatiseringsregel kan het aangeleverde document gematcht worden aan de betreffende medewerker en verwerkt worden in het boekhoudpakket.