menu
Inkoopfacturen worden automatisch gecontroleerd en beoordeeld op basis van bestellingen en magazijnontvangsten. Verschillen worden met kleuren weergeven, waardoor direct inzichtelijk is of een inkoopfactuur correct is en/of welke afwijkingen er zijn. Je kan zelf instellen welke controles uitgevoerd dienen te worden en welke toleranties toegestaan zijn voor bijvoorbeeld positieve en negatieve prijsverschillen.