menu
Met het gebruik van onze mobiele app kunnen Aanleveraars gratis (kassa)bonnen direct aanleveren Administratie-instellingen kunnen in bulk aangepast worden, het is dus niet nodig om deze stuk voor stuk aan te passen. Ja, er is een app recht waarmee bepaald kan worden of een gebruiker dit mag wijzigen of niet. De admin-gebruiker en beheerders kunnen gebruikersrechten wijzigen. Indien de eindklant alleen aanlevert en dit niet rechtstreeks doet naar een andere factuurverwerkingsoplossing, merken zij niets van de overstap. De Zenvoices portal is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Voor factuurherkenning wordt naast de Nederlandse en Engelse taal, ook Duits, Frans, Pools en Spaans ondersteund. Zenvoices biedt betaalde gebruikers- en beheerderstrainingen aan. Dit kan online via Teams of op locatie bij een afname van minimaal vier uur. De accountmanager kan op maatwerk een gepast programma adviseren.