menu
Voor het afhandelen van incorrecte facturen is een uitgebreide workflow beschikbaar dankzij de integratie met autorisatiemanagement. Deze workflow kan volledig naar wens ingesteld worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen incorrecte facturen aan te bieden bij fiatteurs/autorisatoren en automatisch op basis van leverancier of artikel de juiste fiatteurs/autorisatoren toe te kennen. Ook is het mogelijk om incorrecte facturen automatisch af te keuren, voordat deze aangeboden worden aan fiatteurs/autorisatoren. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld administratief medewerkers een afhandelingsproces starten (zoals het opvragen van een creditnota). Afgekeurde facturen die alsnog goedgekeurd worden kunnen vervolgens automatisch (opnieuw) aangeboden worden bij fiatteurs/autorisatoren. Inkoopfacturen worden automatisch gecontroleerd en beoordeeld op basis van bestellingen en magazijnontvangsten. Verschillen worden met kleuren weergeven, waardoor direct inzichtelijk is of een inkoopfactuur correct is en/of welke afwijkingen er zijn. Je kan zelf instellen welke controles uitgevoerd dienen te worden en welke toleranties toegestaan zijn voor bijvoorbeeld positieve en negatieve prijsverschillen. Door middel van de Multi-ERP integratie, welke Zenvoices aanbiedt via API, kunnen zowel artikelen en bestellingen vanuit een extern ERP pakket verzonden worden naar Zenvoices. Voor Afas en Exact Online Bouw matcht en boekt Zenvoices automatisch met verplichtingen Voor Exact Globe, Exact Online, KING ERP en SAP Business One.