menu
Ja, het is mogelijk om een andere gebruiker tijdelijk de machtiging te verlenen om facturen goed te keuren. In zowel de tijdlijn als het auditrapport is te zien welke gebruiker de boeking heeft goedgekeurd en of dit als gemachtigde is uitgevoerd. In de tijdlijn van boekingen is terug te zien welke gebruikers/autorisatoren de boeking hebben goedgekeurd en wanneer. Tevens kan aan de boeking een Auditrapport toegevoegd worden waar deze informatie ook weergegeven wordt. Door middel van het Opmerkingen-veld kunnen gebruikers met elkaar communiceren. Tag je een andere gebruiker? Dan ontvangt deze ook een notificatie. Beheerders en Admins van de Zenvoices-omgeving kunnen een autorisatieschema maken en aanpassen. Ja, alle gebruikers kunnen de mobiele app van Zenvoices gratis downloaden en daarmee facturen autoriseren. Met Zenvoices is het mogelijk om (onkosten)declaraties automatisch te verwerken, of dit nu bonnetjes of facturen zijn. Door middel van een automatiseringsregel kan het aangeleverde document gematcht worden aan de betreffende medewerker en verwerkt worden in het boekhoudpakket.