menu
Ja, er is een app recht waarmee bepaald kan worden of een gebruiker dit mag wijzigen of niet.