menu
De module Document Management fungeert als digitaal opslagruimte. Documenten kunnen hier in eigen gemaakte mappen en submappen opgeslagen worden. Deze mappen kunnen ook op omgevingsniveau ingericht worden.