menu
Voor het afhandelen van incorrecte facturen is een uitgebreide workflow beschikbaar dankzij de integratie met autorisatiemanagement. Deze workflow kan volledig naar wens ingesteld worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen incorrecte facturen aan te bieden bij fiatteurs/autorisatoren en automatisch op basis van leverancier of artikel de juiste fiatteurs/autorisatoren toe te kennen. Ook is het mogelijk om incorrecte facturen automatisch af te keuren, voordat deze aangeboden worden aan fiatteurs/autorisatoren. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld administratief medewerkers een afhandelingsproces starten (zoals het opvragen van een creditnota). Afgekeurde facturen die alsnog goedgekeurd worden kunnen vervolgens automatisch (opnieuw) aangeboden worden bij fiatteurs/autorisatoren.