menu
Administratie-instellingen kunnen in bulk aangepast worden, het is dus niet nodig om deze stuk voor stuk aan te passen.