Zenvoices logo
Zenvoices logo

Verslag van het seminar ‘RPA en robotic accounting’

Woensdag 29 september 2021 vond alweer voor de vierde keer het seminar ‘RPA en robotic accounting’ plaats. Op deze seminars, georganiseerd door GBned, worden de laatste ontwikkelingen en innovaties besproken met betrekking tot het digitaliseren van boekhoud- en betaalprocessen.

In deze editie was er bijzondere aandacht voor o.a. Peppol, in het bijzonder voor het verzenden en ontvangen van statusberichten bij facturen die via Peppol worden uitgewisseld.

Wat maakt Peppol ook alweer mogelijk?

In het kort… met Peppol kun je veilig facturen uitwisselen met bedrijven, instellingen en de overheid. Zenvoices ondersteunt het ontvangen van facturen via Peppol al sinds 2019 in haar software. Recentelijk is daar ook de mogelijkheid aan toegevoegd om de verzender te informeren over de status van een factuur via het Peppol netwerk. Meer details over de voordelen van het verwerken van facturen via Peppol vind je hier.

Retourberichten sturen via Peppol, de achtergrond

Zenvoices richt zich met de ontwikkeling van haar software op verdere digitalisering en automatisering van het proces van inkomende factuur tot aan boeking in de administratie. Daarom is Zenvoices door onderzoeksbureau GBNED gevraagd deel te nemen aan de kopgroep e-retour, waarin innovatieve marktpartijen, zoals boekhoudpakketten, Peppol accespoints en ook Zenvoices in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ontwikkeling zijn gestart om het verzenden en het ontvangen van retourberichten van facturen die via Peppol worden verwerkt, te ondersteunen. De verwerking van e-facturen via Peppol zal immers in de toekomst een dominanter aandeel krijgen in het factuurverwerkingsproces. Daarbij speelt ook de digitalisering van informatie over de status van facturen een belangrijke rol. Zenvoices heeft succesvol het verzenden van retourberichten via Peppol mogelijk gemaakt. In de achterliggende testperiode is samen met de andere deelnemers van de kopgroep onderling kennis uitgewisseld en met elkaar gewerkt aan het mogelijk maken van verzending, maar ook het ontvangen van retourberichten bij de deelnemende boekhoudpakketten.

Peppol retourberichten live showcase tijdens seminar ‘RPA en robotic accounting’

Voor deze editie heeft organisator Gerard Bottemanne aan deelnemers van de ‘kopgroep e-retour’ gevraagd om de werking van retourberichten live te demonstreren. Dit resulteerde in een goed opgebouwde demonstratie door boekhoudpakketten als Exact, Informer en Kleisteen aan de ene kant en factuurherkennings- en verwerkingsspecialisten als Lucom en Zenvoices aan de andere kant. Vanuit Zenvoices was oprichter en Lead Developer Nik Schuiling als spreker aanwezig om het proces met retourberichten vanuit Zenvoices naar Informer en Kleisteen te laten zien en toe te lichten aan de genodigden.

Seminar-RPA-RoboticAccounting
Nik Schuiling (midden) en mede kopgroep e-retour leden op het seminar RPA en robotic accounting 2021.

Weer een belangrijke stap in de missie van Zenvoices

Ook Peppol retourberichten dragen bij aan de missie van Zenvoices om factuurverwerking betrouwbaar te automatiseren. Door het informeren van de verzender wordt immers onnodige persoonlijke communicatie gedurende het factuurverwerkingsproces beperkt en hoeft uitsluitend bij uitzonderingen actie te worden ondernomen. Door retourberichten in combinatie met een digitaal goedkeuringsproces te gebruiken, kan ook bij deze uitzonderingen direct de juiste verantwoordelijke worden geadresseerd voor verdere opvolging. Met het mogelijk maken van het verzenden van retourberichten via Peppol in haar software zet Zenvoices een verdere stap om betrouwbaar geautomatiseerde verwerking van facturen te combineren met optimale informatievoorziening voor partijen in de factuurketen. Tijdens de presentatie door Nik Schuiling is ook ingegaan hoe we, ook zonder retourberichten, al bij klanten tot meer dan 80% van de facturen automatisch verwerken met behoud van controle. Kortom, hoe we betrouwbaar tijd en geld besparen bij onze klanten. Ook meer weten over hoe je vandaag al stappen kan zetten om de toekomst van factuurverwerking te ervaren? Neem contact met ons op.