Zenvoices logo
Zenvoices logo

Waarom wij bij Zenvoices ISO gecertificeerd willen zijn

Vanaf de start in 2017 leeft bij Zenvoices al de wens om voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement ISO gecertificeerd te worden. Dit om twee belangrijke redenen. De eerste reden is dat we onze klanten en gebruikers willen kunnen verzekeren dat we zowel in kwalitatieve zin met onze werkprocessen, als in betrouwbaarheid met onze informatiebeveiliging de hoogst mogelijke standaarden hanteren. De tweede reden is intern gericht, we wilden ook naar onszelf de bevestiging hebben dat de toegepaste werkwijzen en controles voor informatiebeveiliging aan de strenge eisen die horen bij ISO normeringen, zouden voldoen.

Wat houdt een ISO certificering eigenlijk in?

Een ISO certificering is er om aan te tonen dat je als organisatie voldoet aan de eisen van de betreffende norm. Zo zijn er verschillende ISO normen en certificaten te behalen. Het traject dat je ingaat en het uiteindelijke certificaat dat je behaalt, laat zien dat je systemen op orde zijn en er met regelmaat controles op de processen plaatsvinden. Alle werkprocessen zijn zorgvuldig vastgelegd en die structuur zorgt ervoor dat er steeds op dezelfde wijze gewerkt wordt.

Zenvoices is ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 gecertificeerd

Sinds april 2021 is Zenvoices na een intensief voortraject met onze partner Certificerings Advies Nederland officieel gecertificeerd door Brand Compliance voor de ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 norm. Bij ISO 27001 ligt de focus op het hebben en onderhouden van een managementsysteem voor informatiebeveiliging en ISO 9001 is gericht op het hebben en onderhouden van een intern kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Deze certificering geeft aan dat Zenvoices als organisatie beschikt over een goed werkend intern kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt in dat alles binnen onze organisatie wordt vastgelegd en geëvalueerd en alle medewerkers hun verantwoordelijkheden kennen en helder hebben hoe de kwaliteit binnen Zenvoices gewaarborgd blijft. 

ISO 27001

ISO 27001 is de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging en toont aan dat Zenvoices voldoet aan alle eisen rondom het beveiligen van informatie en de privacywetgeving. Hiermee kunnen we als organisatie betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie garanderen en zullen wij er alles aan doen om persoons- en/of bedrijfsgegevens te beschermen tegen hackers en inbraak. 

Continu controleren, verbeteren en vastleggen

De klanten maken intensief gebruik van onze software en daarbij heeft het borgen van kwaliteit en van betrouwbaarheid top prioriteit. Met de certificeringen tonen wij aan dat onze interne processen worden gemonitord, de kwaliteit wordt bewaakt en er gewerkt wordt aan continue verbetering van onze organisatie en dienstverlening. Jaarlijks wordt door een externe auditor gecontroleerd of we nog steeds aan de vereisten van de ISO 9001 en ISO 27001 certificering voldoen. Iedere 3 jaar vindt er een volledige toetsing plaats en worden bij positieve beoordeling de certificaten met 3 jaar verlengd. Kortom, wil je als organisatie voor een vertrouwelijk proces als factuurverwerking kunnen rekenen op een organisatie die op gebied van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging het aantoonbaar op orde heeft, dan is Zenvoices de partij om mee te werken.