Release notes versie 1.44.1 (26-2-2019)

 • In het boekingsscherm kan een nieuwe opmerking vanaf nu opgeslagen worden met de sneltoets CTRL + ENTER.
 • Opgelost: wijzigingen van een gefocust invoerveld worden niet opgeslagen als in het boekingsscherm opgeslagen wordt met een sneltoets.

Release notes versie 1.44 (21-2-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Persoonlijke autorisatie historie weergeven: het is mogelijk geworden om autorisatie gebruikers in het archief alleen toegang te geven tot hun persoonlijke autorisatie historie.
  • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Archief / Autorisatie archief raadplegen’ en ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’.
  • Het gebruikersrecht ‘Pagina’s / Archief / Volledig archief raadplegen’ is toegekend aan alle gebruikers die al toegang hadden tot het archief.
 • Sorteren in het archief: het is mogelijk geworden om te sorteren op alle kolommen in het archief. Daarnaast worden vanaf nu boekingen weergegeven in het archief zonder voorafgaande zoek- of filteractie.
 • Filteren op boekjaar in het archief voor SnelStart en Exact Globe gebruikers
 • Verbeterde factuurherkenning:
  • Zelflerende herkenning over alle administraties
  • Herkenning van btw-basisbedragen
  • Verbeterde herkenning van buitenlandse facturen
  • Herkenning van bedragen met spaties (bijvoorbeeld € 1 000,00)
  • Diverse verbeteringen in de (zelflerende) herkenning van factuurnummers, factuurdatums en (btw-)bedragen
 • Opgelost: gelijktijdig exporteren van Exact Globe boekingen zorgt voor verkeerde terugkoppeling van boekstuknummers.
 • Opgelost: ‘Waarschuwing tonen als het IBAN van een factuur afwijkt van de relatie stamgegevens’ wordt niet correct weergegeven bij Relatie details.

Release notes versie 1.43 (18-2-2019)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Boekingsvoorstellen opslaan als concepten: Vanuit ‘Niet compleet’ en ‘Te controleren’ kun je een boekingsvoorstel nu op slaan als concept. Hierdoor kunnen niet volledige boekingsvoorstellen opgeslagen worden om op een later moment afgerond te worden.
  • De volgende gebruikersrechten zijn hiervoor toegevoegd: ‘Pagina’s / Boekingen / Concepten’, ‘Pagina’s / Boekingen / Niet compleet’ en ‘Pagina’s / Boekingen / Te controleren’. Deze rechten zijn toegekend aan alle gebruikers met toegang tot ‘Pagina’s / Boekingen’.
  • Bij ‘Boeking wijzigen’ is de knop ‘Opslaan & volgende’ vervangen door de knop ‘Opslaan & goedkeuren’. Als er een volgende boeking beschikbaar is, dan wordt deze automatisch geopend.
 • Opgelost: soms wordt een in een e-mail opgenomen afbeelding onterecht als document herkend.
 • Opgelost: visitekaartjes (.vcf bestanden) die toegevoegd zijn aan e-mails worden ten onrechte als document herkend. .vcf e-mailbijlagen worden vanaf nu genegeerd.
 • Opgelost: bijlagen van een aantal specifieke e-mails worden niet als document herkend.

Release notes versie 1.42.1 (5-2-2019)

 • Opgelost: bij UBL facturen wordt sinds de laatste release sporadisch een .eml bijlage geüpload naar AFAS, Exact Globe, King en SnelStart in plaats van een .pdf bijlage.