Release notes versie 1.37.1 (31-10-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

  • We hebben het koppelen met Exact Online Duitsland mogelijk gemaakt.
  • Bij Boekingen / Autorisatie / In behandeling hebben we sorteren, filteren en zoeken mogelijk gemaakt in de kolom ‘In afwachting van’.
  • We hebben het laden van boekingsoverzichten sneller gemaakt.
  • Sorteren en filteren op project, kostenplaats, kostendrager en grootboekrekening hebben we mogelijk gemaakt bij Te autoriseren, Boekingen / Autorisatie / In behandeling en Boekingen / Autorisatie / Afgekeurd. Deze kolommen zijn standaard verborgen en kunnen zichtbaar gemaakt worden met de veldkiezer.
  • We hebben de documentatie van de Dropbox koppeling instellingen in de web portal uitgebreid.
  • Opgelost: Exact Online administraties buiten de licentie met een accountantstoewijzing kunnen niet gekoppeld worden.
  • Opgelost: Twinfield stamgegevens synchronisatie mislukt bij het synchroniseren van grote hoeveelheden projecten en/of kostenplaatsen.