Release notes versie 1.33 (23-8-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • AFAS:
  • We hebben ondersteuning toegevoegd voor per administratie afwijkende grootboekrekening omschrijvingen. Om hier gebruik van te maken is het bijwerken van onze GetConnectoren vereist. Instructies bekijken in het helpcentrum.
  • Zoeknaam veld toegevoegd bij relaties.
  • We hebben het mogelijk gemaakt om (optioneel) een crediteur-/debiteurnummer in te vullen bij het aanmaken van een nieuwe relatie.
  • Invoeren van een g-rekening bedrag mogelijk gemaakt.
  • Opgelost: onduidelijke foutmelding verschijnt wanneer een relatie met een ongeldig btw-nummer aangemaakt wordt.
 • Exact Globe:
  • We hebben de velden boekjaar en periode in het boekingsscherm verwijderd, omdat deze niet gebruikt werden.
  • We hebben de mogelijkheid toegevoegd om het ‘rapportage datum’ veld in te vullen. Meer informatie.
 • Twinfield: invoeren van een g-rekening bedrag mogelijk gemaakt.
 • Voor bonnetjes worden vanaf nu unieke factuurnummers gegenereerd.
 • Opgelost: grootboekrekeningen van Exact Online crediteuren/debiteuren worden niet opgehaald.
 • Opgelost: fout bij het inlezen van UBL facturen met ongeldige regel aantallen.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en diverse bugs opgelost.

Release notes versie 1.32 (1-8-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Gemachtigdentoegang. Bekijk onze blog post en de informatie in het helpcentrum.
 • Boekingsvariabelen:
  • We hebben nieuwe variabelen toegevoegd voor de codes van grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers, projecten en producten.
  • We hebben het mogelijk gemaakt om de maximale lengte van variabelen te beperken.
  • We hebben het mogelijk gemaakt om de variabelen voor kwartaal en weeknummer te verhogen en te verlagen.
  • Bekijk de bijgewerkte informatie in het helpcentrum.
 • We hebben een nieuw feedbacksysteem in gebruik genomen voor het verzamelen en prioriteren van wensen en suggesties om Zenvoices nog verder te verbeteren. Ook hebben we onze roadmap online beschikbaar gemaakt. Beheerders ontvangen binnenkort meer informatie hierover per e-mail.
 • Voor Exact Online gebruikers hebben we de administratie instelling “Controleer of Uw. ref. uniek is tijdens het exporteren van verkoopfacturen” toegevoegd.
 • Automatische factuurherkenning:
  • We hebben de herkenning van btw verlegd verbeterd.
  • Opgelost: bedragen met een minteken achter het bedrag worden niet als negatief bedrag herkend.
  • Opgelost: uitsluiting telefoonnummers werkt niet goed als meerdere telefoonnummers uitgesloten worden.
 • Opgelost: de datum van boekingsregels wordt niet ingevuld wanneer een boekingstemplate toegepast wordt.
 • Opgelost: data grid selectie selectievakjes zijn niet altijd zichtbaar in Chrome.
 • Opgelost: splitsen van documenten mislukt als het onderwerp te lang is.
 • Diverse kleine verbeteringen doorgevoerd en diverse bugs opgelost.

Taken overnemen in Zenvoices tijdens afwezigheid

Vanaf versie 1.32 van Zenvoices is het mogelijk om collega’s te machtigen jouw taken in Zenvoices over te nemen tijdens je afwezigheid. Actueel tijdens de vakantieperiode, maar bijvoorbeeld ook handig tijdens ziekte of zwangerschapsverlof. Het machtigen van een collega zorgt ervoor dat processen doorlopen tijdens geplande of ongeplande afwezigheid.

Hoe werkt het machtigen van een collega?

De beheerder dient de mogelijkheid voor het toewijzen van machtigingen te activeren voor gebruikers in de omgeving. Op het moment dat dit is gebeurd, kan een gebruiker een vervanger machtigen om gedurende een vooraf gekozen periode taken over te nemen.

Gedurende onbepaalde tijd of een vooraf ingestelde periode kan de vervanger dan namens de gebruiker zijn/haar taken waarnemen binnen Zenvoices. Ook is het mogelijk om het doorsturen van notificaties in te stellen, zodat de vervanger wordt geactiveerd om zaken namens de oorspronkelijke gebruiker op te volgen.

In ons helpcentrum vind je antwoord op de meest gestelde vragen en een handige instructie om met deze functionaliteit aan de slag te gaan.

Vervanging in het autorisatieproces

Onze uitgebreide autorisatiemogelijkheden en inzichtelijke workflow zijn veelgehoorde redenen om ook het autoriseren van facturen via Zenvoices te laten verlopen. Om de continuïteit te waarborgen bij de afwezigheid van een gebruiker is het machtigen van een vervanger een waardevolle toepassing in het autorisatieproces.

Bij de boeking is zichtbaar wie, wanneer en namens wie autorisatie acties heeft uitgevoerd. Zo kan altijd worden herleid welke gebruikers verantwoordelijk zijn (geweest) voor het autoriseren van een boeking.

Raadpleeg voor meer informatie over periodieke updates ook onze release notes.

Ervaar ook de voordelen van slimme factuurverwerking met Zenvoices

Maak een afspraak voor een persoonlijke demonstratie of neem contact op voor meer informatie.

Demonstratie plannen Start gratis proefperiode