Roadmap 2018

In deze blogpost lees je de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen die je in 2018 kan verwachten in Zenvoices.

1. Meer automatisch verwerken

De rode draad van 2018 is het verder automatiseren van het factuurverwerkingsproces. Dit sluit volledig aan op onze missie om factuurverwerking sneller en makkelijker te maken.

Als eerste gaan we het mogelijk maken om documenten vanuit uploaden & inlezen automatisch in te lezen. Hierbij gaan we gebruik maken van een whitelist, waarmee je zelf kan bepalen voor welke documenten automatisch een boekingsvoorstel gemaakt mag worden. Denk bijvoorbeeld aan de facturen van een vaak terugkerende leverancier.

De volgende stap wordt het automatisch goedkeuren van boekingsvoorstellen. Hoe we dit precies gaan doen, blijft nog even een verrassing…

Ook gaan we het mogelijk maken om UBL facturen op regelniveau in te lezen en te boeken op basis van zelf gedefinieerde boekingsregels. Hierdoor wordt het mogelijk om ook complexe boekingen te automatiseren, zonder dat daar maatwerk voor nodig is.

2. Automatische factuurherkenning verbeteren

In 2018 gaan we de automatische factuurherkenning verder verbeteren. We gaan het algoritme dat bedragen herkent in gescande en PDF facturen herzien en verbeteren. Ook gaan we het matchen van crediteuren/debiteuren uitbreiden met meer velden.

Daarnaast gaan we de zelflerende herkenning voor gescande facturen verbeteren en het mogelijk maken om, na expliciete toestemming, opgebouwde kennis te delen tussen administraties en omgevingen.

3. Tweetraps-authenticatie en zelf backups maken

Veiligheid staat voorop bij Zenvoices. Om die reden gaan we gebruikers de mogelijkheid geven om in te loggen met tweetraps-authenticatie. Daarnaast gaan we het mogelijk maken om zelf backups te maken van het archief van je administraties.

4. Autoriseren in de Zenvoices app

In de Zenvoices app voor Android en iOS gaan we de mogelijkheid toevoegen om boekingen te autoriseren. Daarnaast gaan we in de web portal een uitgebreider autorisatie dashboard toevoegen, autorisatoren de mogelijkheid geven om hun autorisatie historie te raadplegen en diverse extra instellingen en opties toevoegen.

5. Nieuwe en verbeterde boekhoudsysteem koppelingen

Voor 2018 staan weer een aantal nieuwe boekhoudsysteem koppelingen op de planning, bijvoorbeeld de veel aangevraagde koppeling met Exact Online België. Ook gaan we de bestaande koppelingen uitbreiden en verbeteren. Zo gaan we bijvoorbeeld de mogelijkheid toevoegen om transitorische posten te boeken (kosten verdelen over periodes) en te werken met G-rekeningen.

Tot slot

Bovenstaande functies en verbeteringen staan in willekeurige volgorde. Ook is deze lijst niet volledig en onderhevig aan wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of suggesties? We horen graag van je.


Release notes versie 1.23 (20-1-2018)

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Automatische factuurherkenning:
  • Herkenning van Duitse facturen toegevoegd.
  • Zelflerende herkenning van factuurnummers en -datums uitgebreid.
  • ‘Rapporteer verkeerd herkende gegevens’ knop in het boekingsscherm verwijderd. Deze functie is overbodig geworden, nu de zelflerende herkenning actief is.
  • Opgelost: eigen KvK, IBAN en btw-nummers worden niet uitgesloten van de herkenning.
  • Opgelost: KvK, IBAN en btw-nummers worden sporadisch niet herkend.
  • Opgelost: bedragen zonder decimalen worden niet herkend.
  • Opgelost: bedragen met een euro teken direct achter het bedrag worden niet herkend.
  • Opgelost: bedragen worden vaak niet herkend als totaal bedrag incl. btw niet volledig leesbaar is op de factuur.
  • Opgelost: in documenten van bepaalde scanners worden geen gegevens herkend.
 • UBL importer:
  • Ondersteuning toegevoegd voor het inlezen van EN 16931 facturen (norm voor de Europese kernfactuur).
  • Opgelost: inlezen van een factuur mislukt als velden de maximale veldlengte overschrijden.
 • Boekings/autorisatiescherm: administratie veld toegevoegd.
 • Boekingsscherm: knop toegevoegd om de herkomst van de boeking te tonen.
 • Toekennen van administratierechten aan gebruikers en rollen vereenvoudigd.
 • Ondersteuning voor beveiligde POP3/IMAP e-mailaccounts toegevoegd.
 • Uploaden & inlezen/boekingsoverzichten: dagboek kolom wordt vanaf nu alleen weergegeven als er meerdere dagboeken gekoppeld zijn aan de administratie.
 • AFAS:
  • Bij nieuwe administraties staat vanaf nu de optie ‘Zenvoices inkoopfactuurnummer overnemen als factuurnummer in AFAS’ uit.
 • Exact Online:
  • Administratie instelling ‘Factuurnummer gebruiken als boekstuknummer van verkoopfacturen’ toegevoegd (standaard ingeschakeld).
  • Opgelost: onduidelijke foutmelding verschijnt bij het exporteren van een verkoopboeking als het factuurnummer niet numeriek is.
 • SnelStart:
  • Bij nieuwe dagboeken wordt vanaf nu de standaard de boekingsomschrijving gevuld met de relatienaam en de boekingsregelomschrijving met de boekingsomschrijving.
  • Mogelijkheid toegevoegd om optioneel het crediteur-/debiteurnummer van een nieuwe relatie in te voeren.
 • Unit4 Multivers:
  • Bij nieuwe dagboeken wordt vanaf nu de standaard de boekingsregelomschrijving gevuld met de relatienaam.
  • Opgelost: grootboekrekeningen worden niet gesynchroniseerd als boekjaar 2018 niet bestaat.
 • Opgelost: e-mailafzender wordt niet altijd getoond bij Uploaden & inlezen.
 • Opgelost: aantal te exporteren in het administratieoverzicht op het Dashboard bevat ten onrechte het aantal fouten.
 • Opgelost: bij het inloggen als een andere gebruiker wordt de laatst gebruikte administratie niet hersteld.
 • Opgelost: restantbedrag overnemen functie in het boekingsscherm werkt niet goed i.c.m. exclusief btw codes.
 • Opgelost: password managers kunnen gebruikersnaam en wachtwoord niet automatisch invullen op de loginpagina.